Akcia sa konala pre Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody.