Sára 9 rokov

Sárinkina English speaking oslava sa konala v spoločnosti koní a poníkov. Napriek tropickým horúčavám sme sa vyjašili na štvorkolke a povozili na poníkovi, ktorého sme za odmenu aj nakŕmili.. Opiekli sme seba aj špekáčky, zaskákali si na trampolíne a osviežili sa pod chladivými ostrekovačmi. Parádna zábava. Thank you guys!