Oslava MDD v pizzerii

Na tejto akcii sme sa vybláznili športovo aj umelecky. Deťúrence priam zbožňujú, keď im na tváričky namaľujeme príšerky a postavičky od výmyslu sveta. Postupne sme dvor Albert Pizzerie zaplnili vílami, mačičkami, tigrami a jedovatými hadmi. Nezabudli sme ani na trošku zdravého pohybu, či už preťahovanie lanom, rôzne prekážkové dráhy alebo triafanie loptičiek do nášho “deravého plátna”. Všetci boli nesmierne šikovní.

Bolo nám s vami super, už teraz sa tešíme nabudúce! 🙂