Mikuláš pre Metro

Oneskorene, ale predsa pridávame fotografie z hotela Senec, kde sme usporiadali Mikulášsku párty ako sa patrí. Deti mali k dispozícii rôzne stanovištia. Pri prvom boli kreatívne dielne, kde si mohli vyrábať vianočné ozdoby, maľovať na sklo alebo svietniky či vyrábať si šperky. Tiež si mohli dať namaľovať na tvár, pri ďalšom bol kútik pre najmenšie detičky. Nechýbali tiež športové aktivity a súťaže. Mikulášske predstavenie tentokrát spravilo detské divadielko Rarášok so svojou Zimnou rozprávkou. Celá akcia dopadla super a všetci sme sa zabavili 🙂