Anglická bowling party

Táto international party bola celá v angličtine. Naši animátori si zahrali bowling s deťmi a zorganizovali ich pri jedení, krájaní torty a gratuláciách. Pre veľké množstvo detí je bowling skvelým riešením!